DVB-T Naujienos

Apie antžeminę skaitmeninę televiziją Lietuvoje

LRTK surengė pasitarimą skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimais

Written By: Administratorius - Apr• 18•13

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija)  š. m. balandžio 17 d. surengė pasitarimą skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros klausimams aptarti. Jame dalyvavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Susisiekimo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Komisijos ir nacionalinių transliuotojų bei siuntėjų atstovai.

    Pagrindinis pasitarimo tikslas buvo aptarti dviejų laisvų nacionalinių skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų panaudojimo galimybes bei  paskirtį.
    2011 m. gruodžio 21 d. LR Vyriausybė patvirtintame Skaitmeninės antžeminės televizijos modelyje, nustatančiame skaitmeninės antžeminės televizijos gaires po analoginės televizijos išjungimo, numatyta, kad naudojant du naujus sukoordinuotus nacionalinės skaitmeninės televizijos tinklus, kuriuos Ryšių reguliavimo tarnyba paskyrė siuntėjams AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (LRTC)  ir TEO LT, AB,  pirmenybė turi būti teikiama raiškiajai televizijai (HDTV)  ir kad raiškiųjų programų transliavimas turi būti pradėtas  ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 d.
    Įgyvendindama šį modelį, Komisija 2012 m. gruodžio 19 d. paskelbė konkursą transliuoti po 3 raiškiosios televizijos programas LRTC ir TEO LT, AB tinklais. Kadangi šis konkursas neįvyko (jam pateikta vienintelė UAB „Baltijos TV“ paraiška neatitiko konkurso sąlygų), 2013 m. sausio 30 d. konkursas buvo paskelbtas iš naujo, šįkart HDTV programoms transliuoti ir retransliuoti, tačiau ir šiam konkursui nebuvo pateikta nė viena paraiška.
    Susiklosčius tokiai situacijai, Komisijai atsirado būtinybė išgirsti transliuotojų planus bei norus dėl programų transliavimo šiais tinklais, siuntėjų pageidavimus, taip pat sužinoti skaitmeninę antžeminę televiziją reguliuojančių institucijų nuomonę, ką būtų galima daryti su šiais tinklais, kokius konkursus skelbti, apie galimybę keisti tinklų paskirtį ir kt.
    Kai kurie pasitarime dalyvavę transliuotojai ir TEO LT, AB  akcentavo, kad savo ateities planus jie sieja su vykdomais LRTC veiklos tyrimais, ir kol tyrimai nėra baigti, jiems sunku ką nors planuoti, taip pat transliuotojai minėjo, kad HDTV programų jie dabar negali transliuoti dėl neaiškios reklamos rinkos padėties ir aukštų HDTV kaštų.
    Pasitarime aptarus šiuos klausimus, išgirdus rinkos dalyvių bei valdžios institucijų nuomones, buvo nuspręsta sudaryti koordinacinę grupę antžeminės skaitmeninės televizijos plėtros klausimams svarstyti.
Ryšių su visuomene iš užsieniu skyrius
Šaltinis: rtk.lt

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>